En bønn

Om Herren vil, la noe ordne seg som har med arbeide å gjøre