En bønn

Be for kvinne som har det tungt p.g.a. koronarestriksjoner. Be at hun skal bli oppmuntret og finne ny glede og positive ting å være opptatt med