En bønn

Be for en dame som er urolig for om hun kan ha Alzheimer