090822008

Takk gud for den store velsignelsen jeg kommer til å få
Takk til alle som har bedt for or meg og mine