090822013

Kjære Gud. Leg min voksne datter i ånd, sinn og legeme. La det bli forsoning mellom oss. Tilgi meg for at jeg ønsker å ta livet mitt. Sett meg fri fra depresjon, angst og kronisk sykdom. Hjelp meg økonomisk. I Jesu navn, amen.