En bønn

Min sønn har en krevende jobb, og lider av alt for høyt blodtrykk. Ber om forbønn for han, slik at blodtrykket normaliseres, i Jesus Kristi navn, amen.