En bønn

Be for helseplager for to damer be om helbredelse