100623015

Ber om å fylles med Guds ånd🙏 se oss syndere i nåde🙏 Takknemlighet