100623016

Beskytt meg mot meg selv – bitterhet, sinne, traumer. Jeg er så selvdestruktiv.
Helbred eosinofil øsofagitt helt.

Amen