En bønn

Be om at jeg tror tilgivelsens kraft og lever radikalt i omvendelse. Uten å ta meg sammen. Guds Ord, bare det. Noe. Viktig. Hjelper uten å synde. Blikket på Jesus. At alle mennesker i denne verden ikke bare skjønner, men omvender seg fra sin rikdom og sine tanker til Gud. Det blir bedre.