En bønn

Vi ber Herre for alle møtene, bibeltimer, salmesang og felleskap den kommende uken. Om at Ditt ord skal lyde klart og rent og at forkynnerne skal tale det som behager deg, Herre. Gi de det som de trenger og mot til ikke å holde noe tilbake, ei heller ta av sitt eget. For alle som er samlet for å få høre, at ditt ord skal nå fram slik du vil, i Jesu navn amen ❤️