En bønn

Kommende alvorlig kritisk og potensielt situasjon! Be, be, be!

Frels de ufrelste i familien, vern om de og beskytt dem, kjære Jesus!

Ber om gjennombrudd, helsemessig, økonomisk, praktisk, relasjonelt og åndelig.
Ber om at familien får kjenne Guds omsorg, inngripen, forsoning, gjenopprettelse, fred og vern.

Ber om åndelig veiledning til å kun søke sunne relasjoner, og hjelp til å møte en partner etter Guds hjerte!

Takk Himmelske Far, for at du kan snu håpløse og vonde situasjoner, du kan fikse ødelagte relasjoner og vanskelige forhold.
Vi ber om Jesu blods beskyttelse, Himmelske Far. Vi ber om beskyttelse, liv og helse, og sann utfrielse, i Jesu navn, Amen.