En bønn

Grusom INTENS åndskamp
Fryktelig utfrysning og direkte stygge angrep pga mitt Bibel tro syn
Hjelp meg Søsken
BE
Blodets beskyttelse I Jesu navn Amen
Å Gud hjelp hjelp hjelp nå
Steng alle angrep bort fra meg I Jesu navn