En bønn

Jeg kjenner meg ensom og forlatt. Gud kjenner alle ting. Amen