En bønn

Be at jeg skal få visdom til ikke å overanstrenge meg igjen og for å bli fri en skade. Be for en oppgave i sommer, for eventuele reiser og avtaler. Be for en kvinne som er dårlig, for en som også er syk og for to familier med all deres sykdommer og plager, for to bedrifter