En bønn

Be for mann i fengsel, om sannhet, gjenopprettelse, helbredelse og Guds velsignelse.