En bønn

Be for kronisk syk dame i vanskelig situasjon, om at Gud sender rette folk og riktige venner inn i hennes liv.