En bønn

Ønsker forbønn for en hel familie som er medlem av en «kristen kult», ber om at de skal bli satt fri og frelst.