En bønn

Ønsker forbønn for ei søster i Herren, som trenger et godt kristent nettverk.