En bønn

Ønsker forbønn for en kontakt i dag, bli bra.
Forbønn for relasjoner