110722007

Be for barnet mitt som er så urolig. Be om at det ikke er noe galt og om helbredelse amen.