En bønn

Ber om snarlig løsning på bosituasjon. At jeg får kjøpt meg leilighet som jeg og datteren min kan trives i. At jeg får solgt det jeg har. At det blir gjenforening med meg og barnets far.