En bønn

Ber for alvorlig syk mann. Ber om sjelens frelse, ber om befrielse fra alkoholisme, ber om helbredelse av familierelasjoner, ber om helbredelse av alvorlig kreftsykdom. Ber om et mirakel til Guds ære i Jesu navn!