En bønn

Vær så snill å be for min kjære! Hun sliter med kroppen og har smerter, nedstemt psykisk. Fryter alvorlig sykdom. Herren ser og vet! Må hun bli velsignet med helbredelse i Jesu navn! Takknemlig for bønn i Jesu navn.