En bønn

Be for noe som bekymrer meg, og å få utføre et oppdrag når dette lar seg gjøre