En bønn

Kan dere be for en ung mann som sliter med nervøse sammenbrudd uten at han forstår årsaken. Han opplever seg ensom . Be om at han gjør gode valg for å jobbe med problemet og at han vinner noen venner.