En bønn

Til forbedere. Be at jeg skal velge rett i dag i Jesu navn