En bønn

Har utfordringer med økonomien. Be at det skal ordne seg med noe jobb som kan lette dette