En bønn

SOS
Kan dere Be at en beskjed kommer og at det blir et Ja og løsning før helgen?
Dette er en sak som gjelder liv.
Guds rike velsignelse over deg som Ber. Vi påkaller Blodets beskyttelse og at dette nå går I orden. I Jesu navn Amen