En bønn

Tilgivelse og at jeg tar imot tilgivelsen. At jeg stoler på at jeg ikke trenger noe mer enn det jeg har fått Guds Ord.