En bønn

Takk for relasjon nær slektning. Det er blitt mye bedre. Be at det skal bli en videre gjenopprettelse