130722015

Ønsker forbønn for forvirring, angst, skam og menneskefrykt. Går sjeldent ut døra pga skam, ensomhet og sosial angst. Trenger retning og Guds ledelse for livet mitt. Veit ikke hva jeg skal jobbe med.