En bønn

Be for mennesker som opplever manglende forståelse og oppfølging ved ulike diagnoser innenfor psykisk helsetjeneste. Det er systemsvikt eller mangel på kompetanse innenfor det norske hjelpeapparatet. Har opplevd dette selv og dessverre er det mange som har lignende opplevelser, men ber om gjenopprettelse for dette. Ingenting er umulig for Gud Amen