En bønn

Taak til den som kan be at jeg blir skjermet fra ytterligere oppgaver i fritidsaktiviteter/ kristent arbeide. Det har vel blitt mye og nå må jeg få bygge meg opp igjen