En bønn

Er urolig for at flekker er kreft, be om at d ikke er noe farlig, amen i Jesu navn