En bønn

Ber om visshet fra Jesus om vi skal flytte til en annen by, amen i Jesu navn.