En bønn

Be for en voksne mann som er på rehabilitering men har tatt dumme valg og sviktet familien sin