En bønn

Be for min far. Frelse og trivsel i hverdagen.