140622001

Jeg er så sliten av menneskefrykt, skam og sosial angst. Jeg kun eksisterer og isolerer meg fra omverdenen. Ber om befrielse og nye krefter.