En bønn

Trenger så til ro noen dager. Be elles for mine, meg, andre om nåde. legedom og velsignelse i alt