En bønn

Ønsker forbønn for noe som skal gjøres til fredag og for torsdagen, Herren vet. Og om Jesu blods beskyttelse i og over oss på alle vis i Jesu navn. Amen