140622006

Be for meg og mine barn, vi har det veldig vanskelig. Skilsmisse, sykdom og dårlig økonomi.
Takk.