En bønn

For innenfra, ut fra menneskes hjerte, kommer onde tanker, ekteskapsbrudd, hor, mord, tyverier, griskhet, ondskap, bespottelse, stolthet og dårskap. All denne ondskapen kommer innenfra og gjør mennesket urent. Markus 7,21-23
Fly Hor og all slags begjær i Jesu Navn
Be om at vonde tanker og følelser må vike fra sinnet mitt.