En bønn

Stå derfor fast i den frihet Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. Gal 5,1
I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans nådes rikdom Ef 1,7
Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig.
Men Han ble såret for våre lovbrudd, Han ble knust for våre synder. Straffen rammet Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom Jesaja 53,4-5
Jeg vil prise Deg av hele mitt hjerte Salme 138,1
Takk og Lov. Priset være Herren