En bønn

Be gjerne for at jeg blir satt fri fra angst, tidligere traumer, store søvnproblemer, slik at jeg kan være til glede for andre. At jeg får kristne venner og frelse for min familie. Takk og all ære til Gud.