150622003

Be om at Herren gir meg helhjertet omvendelse og kraft til å vende om fra alt djevelskt og kjødelig