En bønn

Be at Gud legger noe på hjertet til en person. Be også om velsignelse over to eventuelle treff. Takk!