En bønn

Kan dere be at “noe” må gå bra.Gud vet.takk💜