150722007

Jeg er redd for vår familiesituasjon og fremtiden.Vi trenger forbønn om gjennombrudd, trygghet, favør og fred. Gud velsigne dere som ber.