En bønn

Til forbedere. Be at det skal gå bra med min helse overanstrengt meg noe